Myrthe Groesbeek Vertaalbureau Spaans

Van Alfabet Tot Tekst

Beëdigde Vertaling

Een beëdigd vertaler heeft voor de rechtbank een eed afgelegd en is bevoegd om in rechterlijke en notariële zaken als vertaler op te treden. (Van Dale)

Wanneer is deze dan nodig? Als u een bepaald document moet overleggen aan een officiële instantie. Denk aan uittreksels uit het gemeenteregister zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, maar ook diploma's, notariële stukken of een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Maar ook als u op fraudebestendige wijze een document wilt vastleggen zoals bijvoorbeeld een contract.

Wat zijn de kenmerken van een beëdigde vertaling? De vertaling wordt voorzien van een stempel, een handtekening en een verklaring van de vertaler dat de brontekst naar eer en geweten is vertaald. Daarbij wordt de vertaling evenals de verklaring afgedrukt op speciaal beëdigd vertalerspapier uitgegeven door het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers. De vertaling en de verklaring worden onlosmakelijk verbonden aan de brontekst.

Apostille en legalisatie. Dit is een extra internationaal erkend waarmerk dat vaststelt dat het betreffende document is uitgegeven door een bevoegde instantie en de echtheid van de handtekening van de ondertekende controleert. In het geval van een beëdigde vertaling wordt nagegaan of de vertaler daadwerkelijk staat ingeschreven bij de Arrondissementsrechtbank.

Meer informatie? Een apostille is een vereenvoudigde manier van legalisatie en is nodig voor landen die aangesloten zijn bij het apostilleverdrag (Convention de la Haye du 5 octobre 1961). Wilt u weten wanneer het nodig is een document te legaliseren of te voorzien van apostille? Kijk dan eens op de site van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Helemaal onderaan de site staat meer informatie over het Apostilleverdrag en welke hierbij zijn aangesloten.

foto
BTW nummer: NL1888.63.771.B01 KvK nummer: 342629340000
Engels
Spaans